BIỆT THỰ ANH PHONG

- Chuyên mục: BIỆT THỰ
- Chủ đầu tư: Nhà A Phong
- Ngày bắt đầu: 27/6/2015
- Diện tích sàn: 400m2