Nhà phố - 650tr

- Chuyên mục: NHÀ PHỐ
- Chủ đầu tư: Nguyễn Trung Tiến
- Ngày bắt đầu: 26/07/2017
- Diện tích sàn: 110 m2