Nhà Vườn - 850tr

- Chuyên mục: THIẾT KẾ
- Chủ đầu tư: ĐẶNG HỒNG LAM
- Ngày bắt đầu: 5/9/2017(ÂM LỊCH)
- Diện tích sàn: 165M2
0984.400.008